Julkaisut

Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 481 s.

Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä on tarkoitettu Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian oppimateriaaliksi, mutta myös palvelemaan kaikkia tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneita. Se täydentää osaltaan alan aiempia kotimaisia teoksia ja on kiinnostavalla tavalla myös aikansa kuva tuoden esille tulevaisuudentutkimuksen uusia virtauksia 2020-luvun alusta.

Kirja koostuu 36 artikkelista, joiden kirjoittamiseen on osallistunut mittava joukko suomalaisen tulevaisuudentutkimuksen tämän hetken kärkinimiä. Teos on jaettu kolmeen temaattiseen osaan, joista ensimmäisessä tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen filosofiaan, tietokäsitykseen ja rooliin tieteiden kentässä. Toisessa osassa tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen laajaan menetelmäkenttään ja menetelmien erilaisiin sovelluksiin. Oppikirjan viimeisessä osassa tarkastellaan suomalaisen kansallisen ennakointijärjestelmän nykytilaa ja kehittämistä ja eräitä tulevaisuudentutkimuksen kentällä nousussa olevia teemoja sekä pohditaan alan tulevaisuudennäkymiä.

Kirjan pysyvä verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1 

Pdf-tiedostot koko kirjasta sekä kaikista yksittäisistä artikkeleista ovat saatavilla TOPI-portaalin alasivulla: https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/.

Painettu teos on myynnissä Turun yliopiston verkkokaupassa hintaan 39 € (sis. alv) + postikulut.


Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opiskelijoiden kurssitöitä on julkaistu säännöllisesti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen e-sarjassa julkaistuissa ’Coolest Student Papers at the FFRC’ -julkaisuissa:


Nicolas A. Balcom Raleigh, Laura Pouru, Ellinoora Leino-Richert, Marjukka Parkkinen & Markku Wilenius (2018) Futures Literacy Lab for Education. Imagining Complex Futures of Human Settlements at Finland Futures Academy Summer School 2017. FFRC eBOOK 3/2018, Finland Futures Research Centre, University of Turku. 72 p. ISBN 978-952-249-502-0, ISSN 1797-1322.

This report presents an instance of Futures Literacy Laboratory (FLL) held for the Finland Futures Academy Summer School on the topic of “complex futures of human settlement in 2050” held in June 2017 at University of Turku. The Futures Literacy Laboratory approach was developed by Riel Miller and UNESCO through a series of instances held around the world starting in 2012. In essence, an FLL aims at increasing futures literacy by increasing awareness of anticipatory assumptions and ‘how the future is used’ in the present. This report describes the theoretical background, pedagogical design, practical implementation, and outcomes of this Summer 2017 FLL. It concludes with lessons learns and suggestions for future applications of FLL. 


Mickelsson, Rauli (toim.) (2014) Poliittinen vaikuttaminen tulevaisuudessa. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia & Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitos, 2014.

Poliittinen vaikuttaminen tulevaisuudessa on e-kirjana julkaistu artikkelikokoelma, joka käsittelee poliittisen vaikuttamisen tilaa ja tulevaisuutta useista eri näkökulmista. Teos tarjoaa syvällisen ja globaalin näkemyksen politiikan kehityksestä.


Aalto, Hanna-Kaisa – Mäki, Maija & Söderlund, Sari (2014) Finland Futures Academy: Annual Report 2013. 28 s. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia. ISBN 978-952-249-270-8, ISSN-L 1798-5498, ISSN 1798-5498.


Aalto, Hanna-Kaisa – Miettinen, Sari – Mäki, Maija & Söderlund, Sari (2013) Finland Futures Academy: Annual Report 2012, Pentti Malaska in Memoriam. Finland Futures Academy 1/2013. 28 p. ISBN 978-952-249-151-0. ISSN-L 1798-5498, ISSN 1798-5498.


Rubin, Anita (2010) Muuttuvan ajan muuttuvat haasteet. Mihin tulevaisuudentutkimuksen opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota? TVA-julkaisuja 1/2010. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia. 66 s. ISBN 978-952-249-054-4, ISSN 1798-5498.


Hietanen, Olli – Ahokas, Ira – Leppänen, Piia – Ollila, Johanna & Saarimaa, Riikka (2009) Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian toimintakuvaus, johtamisjärjestelmä ja laatukäsikirja. TVA-julkaisuja 1/2009. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia. 57 s. ISBN 978-951-564-978-2, ISSN 1798-5498.


Piirainen, Kalle (2009) Essay: Designing the future: use and evaluation of knowledge about the future. Asiantuntijat tulevaisuuden tietäjinä? -opintojakso. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia.