Jatko-opiskelu

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian jatko-opintoseminaarit ja -opintojaksot on tarkoitettu tulevaisuudentutkimuksen jatko-opiskelijoille sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen työntekijöille. Seminaarit ovat aiheeseen syvällisesti pureutuvia, vapaamuotoisia ja keskustelevia.

Syksyllä 2024

FUTUJ1 Approaches to Scientific Futures Research (4 ECTS)

The course is organised as follows: on Fri 20 September, 2024 the opening session and a 2-day seminar on Thu-Fri 10-11 October, 2024.

Please register during 15.8.-10.9.2024 in Webropol (link: https://link.webropolsurveys.com/S/2A98567F42FF21E2, you need to write a short motivation letter when you register).

Number of participants 30. FFA 10 students, FFRC 10 students and UTUGS 10 students. Students will be selected based on the required additional information given as part of the enrolment.

More information on Peppi


Yleistä opinnoista

Pääset osalliseksi kursseista seuraavasti:

Sinulla on (jatko-)opinto-oikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa. Niiden opiskelijoiden, joilla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta, suositellaan hakeutuvan jatko-opiskelijaksi joko Turun yliopiston kauppakorkeakouluun tai johonkin TVA:n jäsenyliopistoon. 

Mikäli sinulla ei ole jatko-opinto-oikeutta TVA:n jäsenyliopistossa, pääset osalliseksi tulevaisuudentutkimuksen valtakunnallisiin jatko-opintokursseihin myös hakemalla oikeutta erillisopintojen suorittamiseen jossakin TVA:n jäsenyliopistossa. Erillisopintoihin hakeutumisesta saat lisätietoa yliopistosi hakupalveluista.

”The presentations and discussions during the intensive days were thought-provoking and useful.”
”I really enjoyed the course, I found all the selected readings to be very enlightening and they provided a lot of new information and approaches to myself and were a good reminder of the Futures Studies theories and methods.”

Opiskelijapalautetta FUTUJ1 Approaches to Scientific Futures Research -opintojaksolta syksyllä 2019

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen tulevaisuudentutkimuksen opintoaineeseen

Tulevaisuudentutkimuksen jatkokoulutusohjelma on osa Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaa Turun yliopistossa.

Tulevaisuudentutkimuksen nelivuotinen jatkokoulutusohjelma tuottaa kauppatieteiden ja filosofian tohtoreita, joiden erityisosaaminen on tulevaisuudentutkimuksen tieteenalalla. Tämä erityisosaaminen tarkoittaa pätevyyttä sekä alan tutkimustehtävissä että erilaisissa asiantuntijatehtävissä, joissa painotetaan tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin sekä käytännön tason menetelmällistä että teoreettista tuntemusta.

Lue lisää opinnoista

Jatko-opinto-oikeuden hakeminen TVA:n jäsenyliopistoon

Jatko-opinto-oikeuden hakemisessa noudatetaan aina ko. yliopiston ja oppiaineen ohjeita. On suositeltavaa hakeutua jatko-opiskelijaksi omien aiempien opintojen, yliopiston maantieteellisen sijainnin ja TVA:n johtokunnan jäsenten edustaman yksikön tai oppiaineen sekä tutkimusprofiilin perusteella. Ota yhteys valitsemasi yliopiston oppiaineen/yksikön johtajaan tai professoriin ja sovi hänen kanssaan tarkemmasta hakuprosessista. 

Jatko-opintoja suunnitellessa on hyvä huomioida, että yliopistot myöntävät vain rajallisen määrän jatko-opinto-oikeuksia lukuvuodessa. Jatko-opiskelijaksi aikovan tulee aina ennen jatko-opinto-oikeushakemuksen jättämistä keskustella sen yksikön vastaavan professorin kanssa, minne on hakemassa jatko-opiskelijaksi.

Jatko-opiskelijalle määrätään 1-2 ohjaajaa, joilla tulee olla tohtorin tutkinto tai edustamansa alan syvällinen perehtyneisyys. Jos mahdollista, tulisi ainakin toisen ohjaajista olla tulevaisuudentutkimuksen asiantuntija. Asiantuntijoita löydät mm. TVA:n jäsenyliopistojen yhteyshenkilöiden kautta sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen henkilökunnasta.