Kesäkoulu

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia järjestää kesäkoulun vuosittaisen tulevaisuudentutkimuksen konferenssin yhteydessä kesäkuussa. Kesäkoulu koostuu luennoista sekä osallistumisesta konferenssiin.

Kurssivaatimukset:

Maisteriopiskelijat: 5 op
– Etukäteismateriaali (etukäteen toimitettavia artikkeleita), harjoituksia ja luentotyöpajaa varten valmistautuminen
– Osallistuminen konferenssiin
– Aktiivinen osallistuminen kesäkouluun (luennot ja harjoitukset)
Oppimispäiväkirja (10-15 sivua)

Jatko-opiskelijat: 6op
– Etukäteismateriaali (etukäteen toimitettavia artikkeleita), harjoituksia ja luentotyöpajaa varten valmistautuminen
– Osallistuminen konferenssiin
– Aktiivinen osallistuminen kesäkouluun
– Akateeminen essee tulevaisuudentutkimuksen metodista tai lähestymistavasta yhdistettynä konferenssin teemaan
– Vaatimuksena aiempia opintoja tulevaisuudentutkimuksessa

Aiempien vuosien teemoja:

2019: Constructing Social Futures – Sustainability, Responsibility and Power, 12–13 June 2019, Turku

2018: Energizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition, 13–14 June 2018, Tampere

2017: Futures of a Complex World, 12–13 June 2017, Turku

2015: Futures Studies Tackling Wicked Problems: Where Futures Research, Education and Action Meet, 11–12 June 2015, Turku