Konferenssit ja seminaarit

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemialla on pitkä perinne kansainvälisten konferenssien järjestämisestä yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Vuodesta 2002 lähtien olemme järjestäneet konferenssin yhteydessä kesäkoulun, jonka teema nivoutuu kulloisenkin konferenssin teemaan. Yhdistävänä tekijänä kaikille konferensseille ja kesäkouluille on tulevaisuusaspekti. Listan ja lisätietoja järjestetyistä konferensseista löydät osoitteesta:

www.futuresconfe​​re​​nce.fi​