Tulevaisuudentutkimuksen toimijoita

Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan monitieteinen tiedonala. Maailmanlaajuinen tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisö toimii tiiviissä yhteistyössä.

Tulevaisuudentutkimuksen kotimaisia toimijoita:

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
Seura edistää Suomessa tehtävää tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimusta sekä alan käytännön soveltamista ennakointityönä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

Tulevaisuusvaliokunta
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia.

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu (OPH)
Opetushallituksen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaava ennakointiyksikkö.

ELY-keskukset
ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista.

Demos Helsinki
Demos Helsinki on yhteiskunnallista muutosta tekevä ajatushautomo.

Foresight.fi (Kansallinen ennakointiverkosto)
Valtioneuvoston kanslian ja Sitran koordinoima verkosto, joka tukee suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista.

Gaia Group
Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto.

Keski-Suomi ennakoi
Tilasto- ja ennakointitietoa Keski-Suomesta.

Pirkanmaan ennakointipalvelu Pilkahdus
Yhteistyöverkosto Pirkanmaan tulevaisuuden ennakoimiseen.

Rooman Klubin Suomen yhdistys 
Rooman Klubin Suomen yhdistys toimii Rooman Klubin (Club of Rome) kansallisena osastona Suomessa.

VTT:n Teknologian ennakointi ja teknologian arviointi
VTT:n ennakointitutkimus tuottaa tietoa teknologioiden, liiketoimintaympäristön ja koko yhteiskunnan tulevaisuudesta.

Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisiä toimijoita:

Association of Professional Futurists (APF)

Copenhagen Institute for Future Studies (Tanska)

Hawaii Research Center for Futures Studies (USA)

Institute for Alternative Futures (USA)

Institute för Framtidsstudier (Ruotsi)

Institute for Futures Studies and Technology Assessment, IZT (Saksa)

Institute for the Future (USA)

Institute for Sustainable Futures (Australia)

Millennium Institute (USA)

Millennium-projekti
Millennium-projektin tavoitteena on kytkeä ihmisiä ja organisaatioita eri puolilta maailmaa mukaan tutkimusyhteistyöhön globaalien, koko ihmiskunnalle yhteisten haasteiden ja ongelmien selvittämiseksi.

Rooman klubi
Kansainvälinen keskustelufoorumi, joka pohtii monenlaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten ympäristöongelmia, luonnonvarojen riittävyyttä ja energiakysymyksiä.

Strategic Management Society (SMS)

Sustainable Europe Research Institute (SERI) (Austria)

Technology Futures Inc. (USA)

UK Foresight Programme (UK)

World Future Society
Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälinen järjestö.

World Futures Studies Federation
Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälinen järjestö.

Z-punkt The Foresight Company (Germany)

Tulevaisuudentutkimuksen julkaisuja:

European Journal of Futures Research (Springer)

Foresight (Emerald)

FUTURA (Tulevaisuuden tutkimuksen seura)

Futures (Elsevier)

Futures & Foresight Science (Wiley)

FUTUREtakes (World Future Society)

Futuribles (Ranska)

Journal of Futures Studies (JFS)

On the Horizon (Emerald)

Technological Forecasting and Social Change (Elsevier)

World Futures (Taylor&Francis)