Tulevaisuudentutkimuksen toimijoita

Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan monitieteinen tiedonala. Maailmanlaajuinen tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisö toimii tiiviissä yhteistyössä.

Tulevaisuudentutkimuksen kotimaisia toimijoita:

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
Seuran jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta – mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta elämänaloilta.

Tulevaisuusvaliokunta
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia.

Ennakoinnin sähköinen tietopalvelu ENSTI (OPH)
Opetushallituksen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnista ja kehittämisestä vastaava ennakointiyksikkö

ELY-keskukset
ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaamisen ennakoinnista

Demos Helsinki
Demos Helsinki on yhteiskunnallista muutosta tekevä ajatushautomo

Foresight.fi (Kansallinen ennakointiverkosto)
Valtioneuvoston kanslian ja Sitran koordinoima verkosto, joka tukee suomalaista ennakointityötä ja verkostoitumista

FuturesLab CoFi
FuturesLab CoFi tarjoaa tulevaisuudentutkimukseen liittyviä palveluita yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnolle osana Laurea ammattikorkeakoulua

Gaia Group
Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto

Keski-Suomi ennakoi
Tilasto- ja ennakointitietoa Keski-Suomesta

Pirkanmaan ennakointipalvelu Pilkahdus
Yhteistyöverkosto Pirkanmaan tulevaisuuden ennakoimiseen

Rooman Klubin Suomen yhdistys 
Rooman Klubin Suomen yhdistys toimii Rooman Klubin (Club of Rome) kansallisena osastona Suomessa.

VTT:n Teknologian ennakointi ja teknologian arviointi
VTT:n ennakointitutkimus tuottaa tietoa teknologioiden, liiketoimintaympäristön ja koko yhteiskunnan tulevaisuudesta

Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisiä toimijoita:

Association of Professional Futurists (APF)

Copenhagen Institute for Future Studies (Tanska)

Forecasting Principles (USA)
Amerikkalainen tietokanta ennakoinnista

Hawaii Research Center for Futures Studies (USA)

Institute for Alternative Futures (USA)

Institute för Framtidsstudier (Ruotsi)

Institute for Futures Studies and Technology Assessment, IZT (Saksa)

Institute for the Future (USA)

Institute for Prospective Technological Studies (Spain)

Institute for Sustainable Futures (Australia)

International Futures IFs (USA)

Millennium Institute (USA)

Millennium-projekti
Millennium-projektin tavoitteena on kytkeä ihmisiä ja organisaatioita eri puolilta maailmaa mukaan tutkimusyhteistyöhön globaalien, koko ihmiskunnalle yhteisten haasteiden ja ongelmien selvittämiseksi.

Rooman klubi
Kansainvälinen keskustelufoorumi, joka pohtii monenlaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten ympäristöongelmia, luonnonvarojen riittävyyttä ja energiakysymyksiä.

Strategic Management Society (SMS)

Sustainable Europe Research Institute (SERI) (Austria)

Technology Futures Inc. (USA)

UK Foresight Programme (UK)

World Future Society
Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälinen järjestö

World Futures Studies Federation
Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälinen järjestö.

Z-punkt The Foresight Company (Germany)

Worldwatch Institute (USA)

Tulevaisuudentutkimuksen julkaisuja:

Foresight (Emerald)

FUTURA (Tulevaisuuden tutkimuksen seura)

Futures (Elsevier)

FUTUREtakes (World Future Society)

Futuribles (Ranska)

Technological Forecasting and Social Change (Elsevier)

World Futures (Taylor&Francis)