TVA:n palvelut

Palvelut opiskelijoille:

  • 25 opintopisteen perusopintokokonaisuus, joka laajenee erikoiskurssien myötä parhaimmillaan noin 35 opintopisteeseen
  • Jatko-opintokursseja sekä kansainvälisenä yhteistyönä suunniteltuja ja toteutettuja kursseja, kuten esimerkiksi vuosittainen kesäkoulu

Opinnot voi sisällyttää tutkinnossa joko sivuaineeksi, vapaasti valittaviin opintoihin tai jäsenyliopiston muulla suosittelemalla tavalla. Tarkista käytäntö omasta oppiaineestasi. 

Palvelut yliopistoille:

  • Vahva kansallinen verkosto
  • Tulevaisuudentutkimuksesta arvokas lisä koulutustarjontaan
  • Tulevaisuudentutkimuksen oppisisällöt ja -materiaalit
  • Asiantuntijapalvelut

Palvelut koulutusyhteyshenkilöille:

TVA:n opetustehtävissä toimiville koulutusyhteyshenkilöille järjestetään tulevaisuudentutkimuksen sisältöosaamiseen ja opiskeluympäristöihin liittyviä seminaareja. Verkosto antaa siten osallistujille uusia eväitä omassa työssä menestymiseen. Verkosto tarjoaa myös yhteistyömahdollisuuksia ja kollegiaalisuutta sekä kansainvälisiä yhteyksiä.