Opiskelu

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yksilöiden, yritysten, erilaisten organisaatioiden ja yhteiskuntien menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

”Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi.”

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus tarjoaa kiinnostavia näkökulmia tulevaisuustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä työkaluja organisaatioiden ja yritysten tulevaisuustyöskentelyyn, esimerkkinä mm. verstas-, strategia-, visio- ja skenaariotyöskentely. Toisaalta monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa ainutlaatuisia holistisia menetelmiä hahmottaa muutosta.

”Opin laajentamaan omia näkemyksiäni oman opiskelualani ulkopuolelle.” Opiskelijapalaute TUTU1-opintojaksolta.

Tulevaisuudentutkimuksen opintojen aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen puoleen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

> Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus
Näin hakeudut opintoihin