Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto. Verkostoa koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja siihen kuuluu 9 jäsenyliopistoa.

Keskeisenä ajatuksena on tuottaa tulevaisuudentutkimuksen opetusta ja tutkimusta sekä edistää tulevaisuusajattelua kehittäviä toimintatapoja ja opetusmenetelmiä yhdessä jäsenyliopistojen kanssa.

TVA:n tavoitteena on olla edelläkävijä monitieteisen tiedonalan sisältöjen, opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä. Siksi monitieteisyyden eri ulottuvuudet on otettu huomioon TVA:n kaikessa toiminnassa. Toiminta on kansallista ja kansainvälistä.

TVA:n toiminnan päämääränä on määrällisen ja laadullisen tulevaisuuteen suuntautuneen tiedon ja osaamisen lisääminen ja välittäminen päättäjien ja muiden kohderyhmien käyttöön. TVA on tulevaisuudentutkimuksen avulla näin omalta osaltaan edistämässä innovatiivista ja kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntakehitystä.

> Jäsenyliopistot
> TVA:n palvelut