Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opinnot voit sisällyttää tutkintoosi joko sivuaineena, opintokokonaisuutena tai osana vapaastivalittavia opintojasi.

Tulevaisuudentutkimuksen peruskurssit järjestetään yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa. Kursseilla TUTU1 ja TUTUS2 paikalliset opintoryhmät kokoontuvat koulutusyhteyshenkilön johdolla. TUTUS3 ja TUTUS4 opintojaksot ovat verkkokursseja.

TUTUS4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTUS3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 jaksojen hyväksyttyä suorittamista.

Näin hakeudut opintoihin

25 op:n opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

TUTU1: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
– tammi-maaliskuu 2023
Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Opintojaksolla opetellaan skenaariotyöskentelyä.

TUTUS2: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
– maalis-huhtikuu 2023
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

TUTUS3: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
– elo-lokakuu 2023
Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Opintojakson hyväksytysti suoritettuasi osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi ja kykenet kriittisesti arvioimaan hyödyntämäsi menetelmän vahvuuksia ja heikkouksia. Opintojaksolla syvennetään aiempien tutu-kurssien oppeja (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellisen akateemisen kirjoittamisen ja argumentoinnin harjoittelu ja tutustutaan tulevaisuudentutkijan ammattiin.
HUOM! Kurssilla ei ole luento-opetusta tai reaaliaikaisia verkkotapaamisia, vaan kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa annettavia tehtäviä tehden ja verkkoympäristössä keskustellen.

Kurssi-ilmoittautuminen on auki 14.–23.8.2023.

  • Muut kuin Turun yliopiston opiskelijat tekevät ilmoittautumisen Webropol-järjestelmässä alla olevan linkin kautta.
  • Turun yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan Peppi-järjestelmässä.
  • Ilmoittautuminen ei koske avoimen yliopiston opiskelijoita, jotka ovat jo ilmoittautuneet kurssille ilmoittautuessaan kokonaisuuteen avoimen yliopiston kautta.

Linkki Webropol-ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/8FDEC96CACA71963

Kurssi alkaa maanantaina 28.8.2023. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja kurssista viimeistään pe 25.8.2023

TUTUS4: Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
– loka-joulukuu 2023
Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.
HUOM! Kurssilla ei ole luento-opetusta tai reaaliaikaisia verkkotapaamisia, vaan kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa annettavia tehtäviä tehden ja verkkoympäristössä keskustellen.

Kurssi-ilmoittautuminen on auki 2.–15.10.2023.

  • Muut kuin Turun yliopiston opiskelijat tekevät ilmoittautumisen Webropol-järjestelmässä alla olevan linkin kautta.
  • Turun yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan Peppi-järjestelmässä.
  • Ilmoittautuminen ei koske avoimen yliopiston opiskelijoita, jotka ovat jo ilmoittautuneet kurssille ilmoittautuessaan kokonaisuuteen avoimen yliopiston kautta.

Linkki Webropol-ilmoittautumiseen: https://link.webropolsurveys.com/S/98564FB168C327CF

Kurssi alkaa maanantaina 23.10.2023. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja kurssista ennen sen alkua.

TUTU5: Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op
Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna. Voit myös kysyä omalta koulutusyhteyshenkilöltäsi suosituksia sellaisista oman yliopistosi opinnoista, jotka voisit hyväksyttää osaksi tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuttasi.