Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian opinnot voit sisällyttää tutkintoosi joko sivuaineena, opintokokonaisuutena tai osana vapaastivalittavia opintojasi.

Tulevaisuudentutkimuksen peruskurssit järjestetään yhteistyössä jäsenyliopistojen kanssa. Kursseilla TUTU1 ja TUTUS2 paikalliset opintoryhmät kokoontuvat koulutusyhteyshenkilön johdolla. TUTUS3 ja TUTUS4 opintojaksot ovat verkkokursseja.

TUTUS4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTUS3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 jaksojen hyväksyttyä suorittamista.

Näin hakeudut opintoihin

25 op:n opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

TUTU1: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
– tammi-maaliskuu 2021
Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.
HUOM! Lähiopetus on vuonna 2021 siirretty kokonaan verkkoalustoille. Lähiopetuksen korvaavat verkkotapaamiset ovat pakollinen osa kurssien suorittamista.

TUTUS2: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
– maalis-huhtikuu 2021
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
HUOM! Lähiopetus on vuonna 2021 siirretty kokonaan verkkoalustoille. Lähiopetuksen korvaavat verkkotapaamiset ovat pakollinen osa kurssien suorittamista.

TUTUS3: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
– elo-lokakuu 2021
Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Opintojakson hyväksytysti suoritettuasi osaat soveltaa valitsemaasi tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessasi ja kykenet kriittisesti arvioimaan hyödyntämäsi menetelmän vahvuuksia ja heikkouksia. Opintojaksolla syvennetään aiempien tutu-kurssien oppeja (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellisen akateemisen kirjoittamisen ja argumentoinnin harjoittelu ja tutustutaan tulevaisuudentutkijan ammattiin.
HUOM! Kurssilla ei ole luento-opetusta tai reaaliaikaisia verkkotapaamisia, vaan kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa annettavia tehtäviä tehden ja verkkoympäristössä keskustellen. Kurssi-ilmoittautuminen aukeaa ma 16.8. klo 12.00 ja kurssi alkaa varsinaisesti ma 30.8.. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja kurssista viimeistään pe 27.8.
>> ilmoittautuminen [16.8. klo 12.00 – ke 25.8. klo 23.59)

TUTUS4: Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op
– loka-marraskuu 2021
Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.
>> Lue lisää kurssista ja ilmoittaudu mukaan 4.10.–17.10.2021 välisenä aikana

TUTU5: Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op
Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se voidaan toteuttaa intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna. Voit myös kysyä omalta koulutusyhteyshenkilöltäsi suosituksia sellaisista oman yliopistosi opinnoista, jotka voisit hyväksyttää osaksi tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuttasi.