Jäsenyliopistot

Johtokunta

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian johtokunta muodostuu jäsenyliopistojen ja -yksiköiden nimeämistä edustajista. Johtokunta päättää opetuksen ja tutkimuksen järjestämiseen liittyvistä toimintalinjoista ja huolehtii hallinnollisista järjestelyistä omassa yliopistossaan.

Johtokunnan jäsenet kaudella 2023-2025:

Aalto-yliopisto
Professori Ahti Salo
– varajäsen: apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa

Apulaisprofessori İdil Gaziulusoy
– varajäsen: professori Saija Toivonen
Helsingin yliopistoTutkimuskoordinaattori Nina Janasik
– varajäsen: koulutuspäällikkö Minna Herno
Itä-Suomen yliopistoProfessori Teppo Hujala
– varajäsen: professori Katja Weckström
Jyväskylän yliopistoYliopistonlehtori Marileena Mäkelä
LUT-yliopistoTutkijatohtori Satu Rinkinen
Oulun yliopistoYliopistonlehtori Tuija Lämsä
Tampereen
yliopisto
Professori Markku Sotarauta 

Lehtori​ Markus Pöllänen
– varajäsen: professori Heikki Liimatainen
Turun yliopistoProfessori Reima Suomi
– varajäsen: tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen
Åbo akademiProfessori Edvard Johansson
– varajäsen: yliopisto-opettaja Annina Kainu