Jäsenyliopistot

Johtokunta

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian johtokunta muodostuu jäsenyliopistojen ja -yksiköiden nimeämistä edustajista. Johtokunta päättää opetuksen ja tutkimuksen järjestämiseen liittyvistä toimintalinjoista ja huolehtii hallinnollisista järjestelyistä omassa yliopistossaan.

Aalto-yliopisto
Professori Mikko Jalas
Professori Ahti Salo
varajäsen: Professori Antti Punkka
Helsingin yliopistoYliopistonlehtori Nina Janasik
Itä-Suomen yliopistoProfessori Katja Lindroos
varajäsen: Professori Teppo Hujala
Lapin yliopisto
Tutkimusjohtaja Mika-Petri Laakkonen
LUT-yliopistoProfessori Tuomo Uotila
Oulun yliopistoYliopistonlehtori Erkki Urpilainen
varajäsen: Yliopistonlehtori Tuija Lämsä
Tampereen
yliopisto
Professori Markku Sotarauta 
(TVA:n johtokunnan pj)
varajäsen: Tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen
Lehtori​ Markus Pöllänen
varajäsen: Professori Heikki Liimatainen
Turun yliopistoProfessori Reima Suomi
varajäsen: Tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen
Åbo akademiYliopisto-opettaja Annina Kainu
varajäsen: Lehtori Anna-Greta Nyström