Jäsenyliopistot

Johtokunta

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian johtokunta muodostuu jäsenyliopistojen ja -yksiköiden nimeämistä edustajista. Johtokunta päättää opetuksen ja tutkimuksen järjestämiseen liittyvistä toimintalinjoista ja huolehtii hallinnollisista järjestelyistä omassa yliopistossaan.

Johtokunnan jäsenet kaudella 2020-2022:

Aalto-yliopisto
Apulaisprofessori İdil Gaziulusoy
Professori Ahti Salo
varajäsen: Professori Antti Punkka
Helsingin yliopistoYliopistonlehtori Nina Janasik
varajäsen: Tutkija Kamilla Karhunmaa
Itä-Suomen yliopistoProfessori Katja Weckström
varajäsen: Professori Teppo Hujala
Jyväskylän yliopistoProjektitutkija Marileena Mäkelä
LUT-yliopistoApulaisprofessori Anssi Tarkiainen
Oulun yliopistoYliopistonlehtori Tuija Lämsä
Tampereen
yliopisto
Professori Markku Sotarauta 
varajäsen: Tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen
Lehtori​ Markus Pöllänen
varajäsen: Professori Heikki Liimatainen
Turun yliopistoProfessori Reima Suomi
varajäsen: Tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen
Åbo akademiYliopisto-opettaja Annina Kainu
varajäsen: Lehtori Anna-Greta Nyström