Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus alkaa jälleen tammikuussa 2023: TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot -opintojakso pyöräytetään käyntiin useissa yliopistoissa!

Kiinnostavatko tulevaisuudentutkimuksen opinnot? Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus on pyörähtämässä käyntiin jälleen tammikuussa 2023 TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot -kurssilla.

Tutustu tarkemmin opintokokonaisuuden sisältöihin ja katso ohjeet kurssi-ilmoittautumiseen. Olethan yhteydessä oman yliopistosi koulutusyhteyshenkilöön tarkempien oppilaitoskohtaisten ohjeiden ja aikataulujen saamiseksi.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus alkaa jälleen TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot kurssin merkeissä.

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

TUTU1 kurssin ilmoittautumiset ovat pääosin sulkeutuneet, mutta mikäli olet vielä kiinnostunut aloittamaan tammikuun kursseilla voit olla yhteydessä oman yliopistosi koulutusyhteyshenkilöön tai Turun yliopiston avoimen yliopiston yhteyshenkilöihin ja tiedustella mahdollisista vapaista paikoista kursseilla. Katso tarkemmat yhteystiedot.

Tervetuloa mukaan innostumaan tulevaisuudentutkimuksesta!