crystal ball photo by garidy sanders at unsplash

Ilmoittautuminen Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian syksyn 2020 opintoihin

Syyslukukaudella 2020 järjestetään TUTUS3 ja TUTUS4 -opintojaksot. Molemmat opintojaksot suoritetaan täysin verkko-opintoina.

TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen (5 op) -opintojaksolla syvennetään tulevaisuusajattelua ja sovelletaan tulevaisuusnäkökulmaa opiskelijan itse valitsemaan tutkimuskohteeseen. TUTUS3 -opintojaksolle osallistuvan pitää olla suorittanut TUTU1 ja TUTUS2 -opintojaksot. Jakso käynnistyy 31.8.2020. Ilmoittautuminen on avoinna 28.8. asti. Ilmoittaudu tästä.

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot voi aloittaa TUTUS4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta (5 op) -opintojaksolla, kuten myös kevätlukukaudella 2021 alkavalla TUTU1 -opintojaksolla. TUTUS4 -opintojakson aikana perehdytään tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitykseen ja pohditaan mm. arvojen ja aikakäsitysten merkitystä tulevaisuudentutkimuksessa. Ilmoittautuminen opintojaksolle on avoinna 1.10.-22.10.2020. Ilmoittaudu tästä.

> Tarkempia tietoja opintojaksoista.

TVA tarjoaa syksyllä myös jatko-opintokurssin FUTUJ1 Approaches to Scientific Futures Research (4 ECTS). Jakso järjestetään ajalla 21.9.-9.11.2020 ja siihen sisältyy kolme intensiivipäivää: 5., 22. ja 23.10. Opintojakso soveltuu kaikille tulevaisuusorientoitunutta tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Ilmoittautuminen jaksolle 14.9.2020 mennessä. Ilmoittaudu tästä.
FUTUJ1 -kurssi on täynnä! Voit silti ilmoittautua kuuntelemaan 5.10. intensiivipäivän luentoja. Ilmoittaudu tästä 2.10.2020 mennessä.

> Lisätietoja opintojaksosta TVA:n englanninkielisillä sivuilla.