Lähde mukaan tutkimaan tulevaisuuksia!

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA)

Valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia tuottaa tulevaisuudentutkimuksen opetusta sekä edistää tulevaisuusajattelua kehittäviä toimintatapoja ja opetusmenetelmiä yhdessä jäsenyliopistojen kanssa. Keskeisenä tavoitteenamme on olla edelläkävijä monitieteisen tiedonalan sisältöjen, opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä. 

Verkostoa koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja siihen kuuluu 9 kotimaista jäsenyliopistoa. 

Ajankohtaista