Tempaudu mukaan opiskelemaan tulevaisuudentutkimusta!

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto.