Tempaudu mukaan opiskelemaan tulevaisuudentutkimusta!

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA) on valtakunnallinen yliopistojen tulevaisuudentutkimuksen opetus- ja tutkimusverkosto.

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA)

Verkoston keskeisenä ajatuksena on tuottaa tulevaisuudentutkimuksen opetusta sekä edistää tulevaisuusajattelua kehittäviä toimintatapoja ja opetusmenetelmiä yhdessä jäsenyliopistojen kanssa. Tavoitteenamme on olla edelläkävijä monitieteisen tiedonalan sisältöjen, opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä. 

Verkostoa koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja siihen kuuluu 9 kotimaista jäsenyliopistoa.

Ajankohtaista