Uusi oppikirja tulevaisuudentutkimuksesta ja sen menetelmistä on julkaistu!

Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä on tarkoitettu Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian oppimateriaaliksi, mutta myös palvelemaan kaikkia tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneita. Se täydentää osaltaan alan aiempia kotimaisia teoksia ja on kiinnostavalla tavalla myös aikansa kuva tuoden esille tulevaisuudentutkimuksen uusia virtauksia 2020-luvun alusta.

Kirja koostuu 36 artikkelista, joiden kirjoittamiseen on osallistunut mittava joukko suomalaisen tulevaisuudentutkimuksen tämän hetken kärkinimiä.

Teos on jaettu kolmeen temaattiseen osaan, joista ensimmäisessä tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen filosofiaan, tietokäsitykseen ja rooliin tieteiden kentässä. Toisessa osassa tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen laajaan menetelmäkenttään ja menetelmien erilaisiin sovelluksiin. Oppikirjan viimeisessä osassa tarkastellaan suomalaisen kansallisen ennakointijärjestelmän nykytilaa ja kehittämistä ja eräitä tulevaisuudentutkimuksen kentällä nousussa olevia teemoja sekä pohditaan alan tulevaisuudennäkymiä.

Aalto, Hanna-Kaisa – Heikkilä, Katariina – Keski-Pukkila, Pasi – Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) (2022) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 481 s.

Kirjan pysyvä verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1 

Pdf-tiedostot koko kirjasta sekä kaikista yksittäisistä artikkeleista ovat saatavilla TOPI-portaalin alasivulla: https://tulevaisuus.fi/oppikirja-2022/.

Painettu teos on myynnissä Turun yliopiston verkkokaupassa.