Uusia jäseniä TVAn johtokuntaan

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemialle (TVA) on valittu johtokunta kaudelle 2020–2022. Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin apulaisprofessori İdil Gaziulusoy Aalto-yliopistosta, apulaisprofessori Anssi Tarkiainen LUT-yliopistosta sekä Helsingin yliopistosta varajäseneksi tutkija Kamilla Karhunmaa. Alla esittelemme lyhyesti uudet jäsenet tervetuloa mukaan toimintaamme!

TVAn johtokunnassa on edustajat jokaisesta jäsenyliopistosta. Johtokunta päättää TVAn opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä toimintalinjoista ja huolehtii hallinnollisista järjestelyistä omassa yliopistossaan. Katso kaikki TVAn johtokunnan jäsenet sivuiltamme.

İdil Gaziulusoy on muotoilu- ja kestävyystutkija, jolla on lähes kahden vuosikymmenen kokemus kestävästä suunnittelusta. Hän on Suomen lisäksi työskennellyt Turkissa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa niin akateemisessa kuin käytännönläheisessä tutkimus-, koulutus- ja konsultointiroolissa. Tällä hetkellä tohtori Gaziulusoy toimii kestävän muotoilun apulaisprofessorina sekä NODUS-tutkimusryhmän johtajana Aalto-yliopistossa, opettaen mm. Creative Sustainability -maisteriohjelmassa. Routledge julkaisee tänä vuonna hänen ensimmäisen kirjansa ’Design for Sustainability: A Multi-level Innovation Framework from Products to Socio-Technical Systems’, jonka hän on kirjoittanut yhdessä brittiläisen Brunell Universityn tutkijan kanssa.

Anssi Tarkiainen on digitaalisen markkinoinnin apulaisprofessori (tenure track) ja Viipuri Labin johtaja LUT-kauppakorkeakoulussa. Pääteemana hänen tutkimuksissaan on ihmisen käyttäytyminen sekä yksilöiden ja ryhmien päätöksenteko, jota hän on tutkinut kuluttajakäyttäytymisen, myynnin ja strategioiden näkökulmista. Tällä hetkellä Tarkiaisen hallinnollisiin tehtäviin sisältyy myös jäsenyydet LUT:n yliopistokollegiossa sekä Valtakunnallisen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden (LITO) ohjausryhmässä. Hän toimii myös kansainvälisen markkinointitiimin johtajana.

Kamilla Karhunmaa on ympäristöpolitiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Karhunmaan tausta on yhteiskuntatieteissä ja tieteen- ja teknologiantutkimuksessa. Hän tarkastelee väitöskirjatutkimuksessaan 2010-luvun suomalaisia energiapoliittisia keskusteluja, erityisesti sitä, millä tavoin hiilineutraalius näyttäytyy eri areenoilla. Karhunmaata kiinnostaa asiantuntijuus ja tiedon tuottaminen ympäristöpolitiikassa. Hän on työskennellyt Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa vuosina 2011–2015, jolloin hän keskittyi ympäristö- ja kehityspoliittisiin kysymyksiin muun muassa kehitysmaiden ilmastopolitiikassa ja hiilimarkkinoilla. Karhunmaa on kiinnostunut tulevaisuudentutkimuksen politiikasta ja tavoista, joilla odotukset tulevaisuudesta muokkaavat nykyisyyttä.