TVA:n opiskelijat mukana Coolest Student Papers -julkaisussa

Tulevaisuuden tutkimuskeskus on julkaissut jo 5. kerran kokoelman erinomaisista tulevaisuudentutkimuksen opiskelijatöistä. Mukana on tällä kertaa työt viime lukuvuoden TVA-kursseilta TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen.

– –

Matti Minkkinen, Toni Ahlqvist, Akhgar Kaboli, Jari Kolehmainen, Maija Mäki, Marjukka Parkkinen, Katriina Siivonen, Petri Tapio & Anne Arvonen (editors) Coolest Student Papers at Finland Futures Research Centre 2019–2020. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen valittuja opiskelijatöitä 2019–2020. FFRC eBOOKS 5/2020, 155 s., ISBN 978-952-249-547-1, ISSN 1797-1322http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-547-1

– –

TUTU1-jakson raportin on arvioinut TVA:n koulutusyhteyshenkilö Jari Kolehmainen Tampereen yliopistosta. Kolehmainen toteaa arvioinnissaan, että Sanna Nurmilaakson, Liisa Rantakokon, Tommi Rätön, Pyry Smolanderin, Noona Taavelan sekä Johanna Tevaniemen kirjoittama ’Kulttuuri hyvinvointivaikuttajana nuorten elämässä Tampereella 2040’ -tulevaisuusraportti on ehyt, informatiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka tuo uutta tulevaisuussuuntautunutta tietoa tärkeästä aiheesta. Työssä määritellään hyvin käytetyt keskeiset käsitteet ja tulevaisuustarkastelulle luodaan vahva pohja. Myös tutkimuskysymys on asetettu selkeästi, minkä lisäksi tutkimusprosessia ja -menetelmiä on avattu lukijoille hyvin. Tulevaisuustaulukon avulla laaditut tulevaisuuskuvat ovat kiinnostavia ja niihin perustuvat skenaariot on laadittu hyvin; skenaariot maastoutuvat yksityiskohtien kautta hyvin Tampereeseen luoden tarkastelulle erityistä uskottavuutta. Erikseen on kiitettävä sitä, että työn johtopäätösosiossa on langanpäitä vedetty yhteen ja pohdittu varsin monipuolisesti.

Satu Moilasen TUTU3-kurssin harjoitustyön on arvioinut koulutusasiantuntija Maija Mäki. Hänen mielestään Moilasen työ ’Delfoi-menetelmän hyödyntäminen Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden toiminnan suuntaamisessa vuoteen 2030’ on hieno esimerkki tulevaisuudentutkimuksen mahdollisuuksista käytännönläheiseen ennakointityöhön. Moilanen on itsenäisesti toteuttanut Delfoi-prosessin Kuopion kaupungin nuorisopalveluille. Hän on dokumentoinut ja evaluoinut tutkimusprosessinsa tarkasti, mikä osoittaa lukijalle myös tekijän oppimisprosessin tutkimuksenteon aikana. Moilanen on koostanut harjoitustyön selkeäksi ja informatiiviseksi kokonaisuudeksi kattavine lähdeluetteloineen, mikä palvelee myös tilaajaorganisaation
tarpeita.