Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian toimintakertomus 2021 ja toimintasuunnitelma 2022 hyväksyttiin johtokunnassa

TVA:n vuoden 2021 toimintakertomus ja vuoden 2022 toimintasuunnitelma on esitelty ja hyväksytty johtokunnan kokouksessa. Alla koonti vuoden 2021 toiminnasta sekä suunnitelmista vuoden 2022 varalle.

Toimintakertomuksessa vuotta 2021 kuvattiin Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian toiseksi COVID-19-pandemian värittämäksi toimintavuodeksi. TVA tarjosi jäsenyliopistoilleen pandemiatilanteesta huolimatta tulevaisuudentutkimuksen sivuaineen (25 op) ja aloitti uuden MOOC-kurssin suunnittelun. Opiskelijamäärät jatkoivat kasvuaan myös vuoden 2021 aikana. Erityisesti kiinnostus tulevaisuudentutkimuksen opintoja kohtaan kasvoi avoimen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. Verkko-opetus mahdollistikin aiempaa laajemmin maantieteellisesti hajallaan olevan opiskelijajoukon osallistumisen kursseille.

Vuoden 2021 aikana käynnistettiin projekti uuden oppimateriaalin tuottamiseksi ja mukaan lähti laaja joukko kirjoittajia. Tuloksena oli uusi oppikirja Tulevaisuus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä, joka julkaistiin vuoden 2022 alkupuolella. Kirjan artikkelit ovat vapaasti saatavilla ja niitä tullaan hyödyntämään opetuksessa.

Opiskelijoita TVA:n tarjoamilla opintojaksoilla oli yhteensä 715, mikä tarkoittaa, että vuoden 2021 aikana suoritettiin TVA:n opintoja kokonaisuudessaan 3554 opintopisteen suuruinen määrä. Erinomaisia opiskelijatöitä julkaistiin Coolest Student Papers -julkaisusarjassa.

Opetustoiminnan lisäksi TVA osallistui kansainvälisen konferenssin Learning Futures – Futures of Learning suunnitteluun ja toteutukseen. Konferenssi toteutettiin erinomaisella menestyksellä kokonaan verkossa kesällä 2021.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022 näkyy uskomme siihen, että tulevaisuusosaamisen tarve tulee jatkamaan kasvuaan. TVA tarjoaa vuonna 2022 yhdeksälle jäsenyliopistolle Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden 25 op, joka on tarjolla myös avoimessa yliopistossa. Lisäksi TVA tarjoaa jatko-opiskelijoille suunnatut FUTUJ1- ja FUTUJ6-opintojaksot. Opetusta kehitetään ja uuden MOOC-kurssin pilotointia rakennetaan aktiivisesti vuoden 2022 aikana, jotta opetusta voidaan tulevaisuudessa tarjota entistä laajemmalle yleisölle.

Opetuspuolella keskitytäänkin uuden opetusmateriaalin tehokkaaseen hyödyntämiseen, automatisoidun opetuksen pilotointiin, viestinnän tehostamiseen ja opetussisältöjen uudistamiseen. Lisäksi vuonna 2022 TVA-verkostossa jatketaan tutkimusyhteistyömahdollisuuksien selvittämistä yksittäisten tutkijoiden ja jäsenyliopistojen sekä kansainvälisten partnerien välillä.

Turussa toimivan koordinaatioyksikön lisäksi TVA:n toimintaa osallistuvat vuoden 2022 aikaan aktiivisesti myös johtokunnan jäsenet ja koulutusyhteyshenkilöt, jotka toimivat jäsenyliopistoissa osallistuen opetukseen, opetuksen hallinnolliseen organisointiin ja kehittämiseen, tiedottamiseen sekä tutkimusyhteistyön koordinointiin.


Kuvituskuva: hudsoncrafted Pixabaystä