TUTUS4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta -kurssi käynnistyy lokakuun viimeisellä viikolla

TUTUS4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, 25.10.–5.12.2021

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita esim. arvot, kulttuuriset aikakäsitykset, kompleksisuus ja globaalit systeemit.

Kurssin voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona tai osana tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuutta.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa annettavia tehtäviä tehden ja verkkoympäristössä keskustellen. Kurssi-ilmoittautuminen 4.10.–17.10. tästä linkistä. Poikkeuksena Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ilmoittautuvat kurssille Turun yliopiston Pepin kautta.

Kurssi käynnistyy maanantaina 25.10.2021. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja kurssista, kuten Moodle-alueen kurssiavain, muutamaa päivää ennen kurssin alkua, viimeistään pe 22.10.2021.