TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen -kurssi tarjolla jälleen elokuun lopulla

TUTUS3: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op – elo-lokakuussa 2022

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden menetelmien soveltamiseen keskittyvä kurssi alkaa jälleen elokuun lopussa. Kurssille ilmoittautumisen edellytyksenä on, että opiskelija on jo hyväksytysti suorittanut TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sekä TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät kurssit.

TUTUS3 opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Lisäksi tavoitteena on aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi ja ymmärrys tutkijan ammattista professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin.

HUOM! Kurssilla ei ole luento-opetusta tai reaaliaikaisia verkkotapaamisia, vaan kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa annettavia tehtäviä tehden ja verkkoympäristössä keskustellen.

Kurssi-ilmoittautuminen on auki 15.8.-24.8.2022. Muut kuin Turun yliopiston opiskelijat tekevät ilmoittautumisen Webropol-järjestelmässä alla olevan linkin kautta. Turun yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua suoraan Peppi-järjestelmässä. Kurssi alkaa maanantaina 29.8.2022. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja kurssista viimeistään pe 26.8.

Linkki Webropol-ilmoittautumiseen (avautuu 15.8.).

Linkki opintojakson opinto-oppaaseen https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FUTS3603/4032?period=2022-2024

Tervetuloa mukaan kurssille!