TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen -kurssi käynnistyy elokuun lopussa

TUTUS3: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
– elo-lokakuu 2021

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

HUOM! Kurssilla ei ole luento-opetusta tai reaaliaikaisia verkkotapaamisia, vaan kurssi suoritetaan itsenäisesti verkossa annettavia tehtäviä tehden ja verkkoympäristössä keskustellen. Kurssi-ilmoittautuminen aukeaa ma 16.8. klo 12.00 ja kurssi alkaa varsinaisesti ma 30.8.. Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia tietoja kurssista viimeistään pe 27.8.

>> ilmoittautuminen [16.8. klo 12.00 – ke 25.8. klo 23.59)