TUTU5-kurssista alkamassa verkkokurssin ja esseen sisältävä suoritusvaihtoehto

Tulevaisuudentutkimuksen opintojen osana opiskelijat voivat suorittaa TUTU5 Vaihtuvasisältöisen tulevaisuudentutkimuksen opintojakson. Jaksolle soveltuvia erilaisia kursseja voi olla lukuvuoden aikana monia, tyypillisimmin ainakin jokin erikoiskurssi, kesäkoulu sekä essee-toteutus. Tänä keväänä kurssiohjelmassa on ensimmäistä kertaa mukana verkkokurssin ja esseen yhdistävä toteutusmuoto.

Tulevaisuudentutkimuksen opintojen loppuvaiheessa olevien onkin tänä vuonna mahdollista suorittaa TUTU5-opintojakso pilotoiden samalla Getting to Know Futures Studies -kurssia. Kyseessä on uusi verkko-opintojakso, josta on tarkoituksena jatkokehittää Massive Open Online Course (MOOC).

Tämä suoritusvaihtoehto on avoinna 16.1.-5.3.2023.

Pilottikurssi on tällä hetkellä 1 opintopisteen suuruinen ja se suoritetaan englanniksi. Sen sisältö koostuu video- ja lukumateriaaleista sekä tehtävistä. Kurssilla pääset hyppäämään mukaan juuri tuotetun ja tuoreen tulevaisuudentutkimuksen opetusmateriaalin pariin ja kuulemaan näkökulmia useilta tulevaisuudentutkimuksen erityisasiantuntijoilta. TUTU5-kurssin suorittamiseksi opiskelijat kirjoittavat pilottikurssiosuuden lisäksi 10 sivun mittaisen reflektiivisen esseen. Esseessä pääset pohtimaan pilottikurssin herättämiä ajatuksia, antamaan palautetta kurssin sisällöstä sekä syventymään valitsemaasi pilottikurssilla käsiteltyyn tulevaisuudentutkimuksen aiheeseen tarkemmin. Kurssi arvioidaan kokonaisuutena niin, että sekä pilotoitava verkkokurssi että reflektiivinen essee arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumiset kurssille alla olevalla Webropol lomakkeella 2.1.-15.1.2023 välisenä aikana.
https://link.webropolsurveys.com/S/E60F103598798C55

Tervetuloa mukaan kurssille!