Tulevaisuuspalkinto TVA:lle sen pitkäjänteisestä työstä tulevaisuudentutkimuksen tietoisuuden ja osaamisen kehittämiseksi

Tulevaisuuden tutkimuksen seura myöntää vuosittain Tulevaisuuspalkinnon ansiokkaasta tulevaisuusteosta ja/tai tulevaisuudentutkimuksen tieteenalan puolesta toimimisesta. Tänä vuonna seuran hallitus on päättänyt myöntää palkinnon Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemialle (TVA) tunnustukseksi sen vaikuttavasta ja pitkäjänteisestä työstä tulevaisuudentutkimuksen nostamiseksi valtakunnallisesti kaikenikäisten opiskelijoiden tietoisuuteen sekä tulevaisuusopintojen mahdollistamiseksi tuhansille innostuneille vuosien mittaan.

Palkinto jaettiin maanantaina 8.6.2020 seuran hallituksen kokouksen jälkeen järjestetyssä verkkotilaisuudessa, jossa samalla keskusteltiin TVA:n tekemästä pitkäaikaisesta työstä tulevaisuudentutkimuksen perusopetuksen parissa.

Demos Helsingin Aleksi Neuvonen piti tilaisuudessa alustuksen siitä, miten tulevaisuudentutkimuksen opinnot ovat vaikuttaneet hänen ajatteluunsa ja urasuuntiinsa. Neuvonen on opintojen lisäksi toiminut myöhemmin urallaan myös TVA:n koulutusyhteyshenkilönä Helsingin yliopistossa sekä luennoitsijana kursseilla.

Verkostossa 15 vuotta koordinaattorina ja 3 vuotta koulutussuunnittelijana toiminut Sari Söderlund toteaa, että kiinnostus perustutkimukseen on ollut aina seuraa ja TVA:ta yhdistävä vahva sidos.

– Perustutkimuksesta kumpuava, elämää parantava ja eteenpäin vievä muutos jättää pysyvän jäljen. Siitä syntyy se dynamiikka ja innovatiivisuus, joka puskee soveltavan tutkimuksen ja opetuksen läpi, uudistaen ympäröivää yhteiskuntaa kaikkein rajuimmin.

Nyt jo muutaman vuoden sovellusten parissa itse työskennelleenä, Söderlund kertoo, että perustutkimuksen läpäisevä työntövoima toimii edelleen. Hänelle soveltava ote tarkoittaa perustutkimuksen sisältöjen sanoittamista uudelleen laajemmin ymmärrettävään ja helpommin omaksuttavaan ja toiminnalliseen muotoon.

– TVA:n tulevaisuuden näen siten, että perustehtävään liittyvä jatkuvan oppimisen lupaus kiinnittyy koronan jälkeiseen elämään, jossa uuden työn synnyttäminen ja kompetenssien kasvattaminen ovat keskiössä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, se jää nähtäväksi, Söderlund toteaa.

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian koko väki haluaa lämpimästi kiittää Tulevaisuuden tutkimuksen seuraa, joka on verkoston kanssakulkijana luonut perustutkimuksen haasteita ja myös vastannut niihin. Sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskusta, joka on siipiensä suojissa varjellut TVA:n koskemattomuutta jo vuodesta 1998 lähtien.

Upea verkostoyhteistyö ja tulevaisuusosaajien kouluttaminen jatkuu seuraavinakin vuosina ja vuosikymmeninä!

Lue lisää tulevaisuuspalkinnosta Tulevaisuuden tutkimuksen seuran sivuilta.


Tulevaisuuspalkintona on ametistikide. Ametisti on yksi Suomen harvoista jalokivistä. Tulevaisuuspalkinnoksi ametisti kelpaa, koska siinä yhtyvät historia ja tulevaisuus, maanosat pohjoisessa ja etelässä, rakkaus ja rationaalisuus, henki ja ruumis. Tämä ametistikide syntyi noin 2000 miljoonaa vuotta sitten jossain nykyisen Saharan tienoilla. Nyt se kaivettiin esiin Luoston Lampivaarasta eteläisessä Lapissa. Se on piitä, eli materiaalia, jonka varaan ihmiskunta rakentaa tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa. Mutta tämä nimenomainen pii on myös rakkauden kivi – tosin pidättyvän sellaisen, mistä johtuen ametisti sävyttää piispojen violettia.
– Janne Hukkinen –