”STEM-koulutus ei riitä vastaamaan työn tulevaisuuden haasteisiin”, toteaa globaali Millennium-hanke

Tuloerot kasvavat ja varallisuuden keskittyminen kiihtyy. Talouskasvu, joka ei työllistä, on uusi normi. Investoinnit reaaliomaisuuteen ja teknologiaan tuottavat paremmin kuin investoinnit työhön. Työn kustannukset nousevat samaan aikaan kun tekoälyn ja robotiikan kulut laskevat. Työttömyysongelman arvioidaan pahenevan. Mikä neuvoksi?

*STEM = science, technology, engineering, mathematics

The Millennium Project on kansainvälinen yhteishanke, osallistava ajatushautomo, jolla on 65 noodia tai tutkimusryhmää eri puolilla maailmaa. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa koordinoidaan hankkeen suomalaista noodia. Hankkeen toteuttaman kolmevuotisen tutkimusprojektin ”Work/Technology 2050: Scenarios and Actions” tulokset on julkaistu syyskuussa. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin ennakkoselvityksen sekä delfoi-tutkimuksen avulla kolme työn ja teknologian tulevaisuusskenaariota vuoteen 2050. Kansallisissa tulevaisuusverstaissa tunnistettiin skenaariokohtaisia toimenpiteitä, joilla vastataan tulevaisuuden työn ja teknologian haasteeseen. Tulevaisuusverstaisiin osallistui monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta: hallinto, liiketoiminta, työelämä, koulutus ja oppiminen, taide ja kulttuuri sekä tiede ja teknologia. Yhteensä 29 maassa järjestetyissä 30 erillisessä tulevaisuusverstaassa sadoista toimenpide-ehdotuksesta valikoitui 93, joiden soveltuvuutta ja tehokkuutta arvioitiin vielä erillisellä Delfoi-kyselyllä. 

Millennium-projektin toimitusjohtaja Jerome Glennin mukaan kyseessä on tähän mennessä laajin, syvällisin ja kansainvälisin pitkän aikavälin työn ja teknologian muutoksen strategioita käsittelevä tutkimus. On selvää, että kaikki eivät voi olla samaa mieltä kaikista 93 toimenpiteestä, mutta mitä kattavammin näitä keinoja toteutetaan, sitä sujuvammin siirtymä uuteen aikakauteen tulee tapahtumaan.

Tämä 200-sivuinen teos on hankittavissa verkosta joko sähköisenä tai painettuna kirjana: http://www.millennium-project.org/projects/workshops-on-future-of-worktechnology-2050-scenarios/

LISÄTIETOJA MILLENNIUM-PROJEKTISTA:

Sari Söderlund
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto
Millennium-projektin Helsinki noodin puheenjohtaja
sari.soderlund@utu.fi
 

– – 

Millennium Project (MP) on riippumaton voittoa tavoittelematon ja globaaliin osallistavuuteen tähtäävä ajatushautomo, johon kuuluu mm. kansainvälisissä organisaatioissa, julkisella sektorilla, (työmarkkina-) järjestöissä ja yliopistoissa työskenteleviä tieteen, liiketoiminnan ja politiikan parissa työskenteleviä henkilöitä. MP:lla on 65 organisaatioista ja asiantuntijoista koostuvaa noodia eri puolilla maailmaa. Noodit havainnoivat pitkän aikavälin kehityskulkuja ja muodostavat niihin liittyviä strategioita, käynnistävät ennakointitutkimuksia, järjestävät tulevaisuusverstaita ja symposiumeja sekä tarjoavat tulevaisuus-suuntautunutta koulutusta. Vuodesta 1996 MP:n toimintaan on osallistunut 4500 asiantuntijaa. Missiona on tulevaisuusajattelun edistäminen ja ennakointitutkimusten tulosten levittäminen tiedon ja näkemysten jalostamiseksi. Tällä pyritään parempaan päätöksentekoon nykyhetkellä. MP julkaisee State of the Future -raporttia, Future Research Methodology -sarjaa ja Global Futures Intelligence System (GFIS) -verkkoalustaa sekä suorittaa erityisteemaisia tutkimuksia. Pennsylvanian yliopiston GoTo Think Tank Indeksi valitsi MP:n maailman 10 parhaan ideoita ja uusia lähestymistapoja tarjoavien ajatushautomoiden joukkoon. MP on saanut Computerworldin kunniamaininnan (Honors Laureate) kollektiivisten älykkäiden systeemien tuottajana.