Opetusta zoomin välityksellä

KEVÄÄN OPETUS JÄRJESTETÄÄN KOKONAAN VERKOSSA – TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot -kurssi käynnistyy tammikuussa 2021

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian tarjoama Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) käynnistyy jälleen tammikuussa 2021. Tulevan kevään TUTU1 ja TUTUS2 -kurssien lähiopetus on siirretty kokonaan verkkoalustoille. Lähiopetuksen korvaavat verkkotapaamiset ovat pakollinen osa kurssien suorittamista. Tarkista siis kurssien aikataulut oman yliopistosi osalta ja sovita ne kevään kalenteriisi!

Ilmoittautuminen TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot (5 op) -kurssille käynnistyy marraskuun aikana verkoston yliopistoissa ja avoimessa yliopistossa. Lue lisää opinnoista, ota yhteyttä oman yliopistosi yhteyshenkilöön ja tule mukaan!

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (25 op)

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Kaikki opintokokonaisuuden kurssit soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTUS3 -opintojaksolle osallistuminen edellyttää kuitenkin TUTU1 ja TUTUS2 -opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tutustu tarkemmin Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemiaan näillä verkkosivuilla.